Anläggning

Grundläggning och avlopp

 

Inom anläggning utför vi alla typer av grundläggningar som till exempel den vanligaste typen platta på mark, men även grundsula för torpargrund och plintar. I samband med detta drar vi med vatten, avlopp och rör för el och tele om så önskas. Vi utför också enskilda avloppsanläggningar och byter även stamledning till servis på kommunalt avlopp.

 

Stenspräckning

 

Vi är certifierade till att utföra stenspräckning samt har tillstånd från Polismyndigheten för detta. Stenspräckning är inte detsamma som sprängning vilket innebär att det inte behövs utomstående besiktningar, utan vi avgör på plats lämpligt tillvägagångssätt. Detta är en mycket effektiv metod för att spräcka berg vid till exempel dräneringsarbete eller schakter för exempelvis vatten, avlopp eller el. Vi kan även spräcka sten eller berg inomhus, till exempel hiss-schakter.

 

Trädgårdsanläggning

 

Inom trädgårdsanläggning utför vi bland annat plattläggning och anläggning av dammar, rabatter samt gräsmattor. Vi bygger också murar av olika typer såsom naturstensmurar, dubbelsidiga murar, L-stödsmurar och stödmurar.